top of page
Baby stares at something above with big blue eyes while sucking a binky
Neon Spheres

Caafimaadka Maskaxda ee Dhallaanka iyo Carruurnimada Hore ee Goobta

Xubinnimada Shaqsiga

Sannadka xubinimada WA-AIMH wuxuu bilaabmaa Janaayo 1 wuxuuna dhammaanayaa Diseembar 31. Haddii aad ku biirto Oktoobar 1deeda ama ka dib, xubinnimadaada waa la qiimeeyay waxayna soconaysaa ilaa dhamaadka sanadka soo socda.  

Membership renewal chart FINAL 3-1-22.png
bottom of page